АНАТОЛІЙ КАРМАЛІТА

професор кафедри дизайну

кандидат технічних наук, професор.

Email: akarmalita89@gmail.com

В 1973 року закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю „машини та апарати легкої промисловості” і здобув кваліфікацію інженер-механік. Після закінчення інституту по 1980 р. працював на виробництві. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Московського технологічного інституту легкої промисловості. Вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості присвоєно у 1991 році. В 2012 р присвоєне звання професора кафедри машин і апаратів. Педагогічну діяльність у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації почав з 1985 року.

Напрям наукової діяльності: новітні технології в проєктуванні шрифтів. Здійснює наукове керівництво магістерськими та дипломними роботами, студентською науково-дослідною роботою.

На кафедрі дизайну працює з 01.06.2013 р. Зокрема, з 01.06 2013 по 31.08.2021р. на посаді завідувача кафедри дизайну

Викладає дисципліни: «Шрифти», «Технічне проєктування дизайн-об’єктів», «Дизайн пакування».

Наукові публікації за останні 5 років:

  1. Пайтель О.О.,Кармаліта А.К. Дизайн упаковки як засіб впливу на продаж продукції / О.Пайтель, А.Кармаліта // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – С.150-152. 
  2. Кармаліта А., Карпенко В., Закрижевська І. Важливість якісного фото у рекламі товарів та послуг//Збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація національної,закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу» 27–29 червня 2022 р., м. Луцьк, Україна-С.197-200