Вибіркові дисципліни

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» студенти мають можливість формувати власну траєкторію навчання, обираючи для вивчення дисципліни інших спеціальностей або поглиблюючи знання з обраного напрямку дизайну. Обсяг вибіркових компонентів, згідно освітньо-професійної програми за спеціальністю “Дизайн”, складає 60 кредитів ЄКТС і має такий розподіл за семестрами:

вибіркові дисципліни 3 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 4 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 5 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 6 семестру – 16 кр.
вибіркові дисципліни 7 семестру – 20 кр.

Вибіркові дисципліни дизайнерського спрямування мають орієнтацію на спеціалізації: дизайн одягу, дизайн інтер’єру і меблів; графічний дизайн і реклама. 

Перелік вибіркових дисциплін, розроблених викладачами кафедри дизайну:

ІІІ сем – Конфекціювання для дизайнерів одягу – 4 кр.

ІІІ сем – Матеріалознавство для дизайнерів інтер’єрів – 4 кр.

ІV сем – Візуалізація даних – 4 кр.

ІV сем – Макетування в графічному дизайні – 4 кр. 

V сем – Історія дизайну і матеріальної культури – 4 кр.

V сем – Макетування одягу – 8 кр.

VI сем – Макетування інтер’єрів і меблів – 4 кр.

VI сем – Оздоблювальні роботи в інтер’єрі – 4 кр.

VI сем – Дизайн пакування – 4 кр.

VI сем – Дизайн персонажів – 4 кр.

VI сем – Текстильний декор в інтер’єрі  – 4 кр. (програма minor)

VI сем – Матеріали, технології та конструкції текстильних виробів для інтер`єру – 4 кр. (програма minor)

VII сем – Дизайн аксесуарів в одязі – 4 кр.

VII сем – Дизайн одягу з трикотажних матеріалів – 4 кр.

VII сем – Декор в інтер’єрі – 4 кр.

VII сем – Обладнання для інтер’єрів – 4 кр.

VII сем – Реалізація проєкту текстильного декорування інтер’єру  – 4 кр. (програма minor)

VII сем – Презентація та маркетинг проєкту текстильного декорування інтер’єру  – 4 кр. (програма minor)

VII сем – Основи вебдизайну  – 4 кр.

*Дисципліна “Основи роботи в програмі Adobe Photoshop” рекомендована для здобувачів, які навчаються за спеціальністю “Маркетинг”, оскільки інструменти програми Adobe Photoshop здобувачі-дизайнери вивчають в дисципліні “Комп’ютерна дизайн-графіка” (3 сем.)

Вибіркова програма minor “Текстильний дизайн та декорування інтер’єрів” 

Вибіркова програма minor “Текстильний дизайн та декорування інтер’єрів”  розроблена за ініціативи та інформаційної підтримки Асоціації текстильних декораторів і дизайнерів України. Програма включає 4 вибіркові дисципліни; “Текстильний декор в інтер’єрі“, “Матеріали, технології та конструкції текстильних виробів для інтер`єру“,  “Реалізація проєкту текстильного декорування інтер’єру“, “Презентація та маркетинг проєкту текстильного декорування інтер’єру“.  Ці дисципліни рекомендовано вивчати на 3-4 курсах і можуть вивчатися лише в комплексі.

По закінченню програми minor  здобувачеві видається відповідний сертифікат, а також інформацію про опанування здобувачем програми minor зазначають у додатку до диплому про вищу освіту європейського зразка. 

**Також вибіркові дисципліни дизайнерського спрямування пропонуються викладачами
кафедри рисунку та проєктної графіки.