Опитування стейкголдерів

Для покращення якості реалізації освітніх програм, з орієнтуванням на “Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти”, на кафедрі дизайну регулярно проводиться опитування роботодавців, випускників, студентів і навчально-педагогічних працівників щодо відповідності програм їх визначеним цілям, потребам студентів і суспільства. Анкети, що використовуються для опитувань,  розроблені спеціалістами Відділу якості освіти Хмельницького національного університету.

Результати опитування розглядаються на засіданнях кафедри дизайну і завершуються ухваленням рішень щодо застосування конкретних кроків, спрямованих на покращення змісту і наповнення навчальних дисциплін, організацію навчального процесу, забезпечення академічної доброчесності тощо. Ухвалені рішення відображаються в протоколах засідань кафедри дизайну.

Анкети для студентів (2021-22н.р.)
Анкети для студентів (2022-23н.р.)

Анкета 1. Опитування здобувачів спеціальності “Дизайн” магістерського рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки.

Анкета 2: Оцінювання якості освітньої програми магістерського рівня спеціальності “Дизайн” 

Анкета 3: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Методика викладання фахових дисциплін”, магістри (1 сем.) 

Анкета 4. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Маркетинговий менеджмент”, магістри (1 сем.)

Анкета 5: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Концептуальне проєктування”, магістри (1 сем.)

Анкета 6: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Основи композиції”, 1 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 7: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Рисунок”, 1 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 8: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Громадянське суспільство”, 1 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 9: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн об’єктів”, 2 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 10: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Рисунок”, 2 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 11: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка”, 2 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 12: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн об’єктів”, 3 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 13: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”, 3 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 14: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”, 3 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 15: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Фотографіка”, 4 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 16: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Економіка і планування бізнес-процесів в дизайні”, 4 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 17: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”, 4 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 18. Опитування здобувачів 3 курсу щодо якості проведення виробничої практики (лютий 2023р.)

Анкета 19. Опитування студентів 4 курсу спеціальності “Дизайн” (бакалаврського рівня) щодо якості проведення переддипломної практики (квітень 2023 р.).

Анкета 20. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Пластична анатомія”, 1 курс, бакалаври, (2 сем.)

Анкета 21. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Рисунок”, 1 курс, бакалаври, (2 сем.)

Анкета 22. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Живопис”, 1 курс, бакалаври, (2 сем.)

Анкета 23. Оцінювання якості організації і проведення навчальної практики, 1 курс, бакалаври, (2 сем.)

Анкета 24. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Українська мова за проф.спрямуванням”, 2 курс, бакалаври, (4 сем.)

Анкета 25. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн-об’єктів”, 2 курс, бакалаври, (4 сем.)

Анкета 26. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка”, 2 курс, бакалаври, (4 сем.)

Анкета 27. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”, 3 курс, бакалаври, (6 сем.)

Анкета 28. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Проєктна графіка”, 3 курс, бакалаври, (6 сем.)

Анкета 29. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”, 3 курс, бакалаври, (6 сем.)

Анкета 30. Опитування здобувачів спеціальності “Дизайн” магістерського рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки, дослідницька практика

Анкета 31. Оцінювання якості освітньої програми магістерського рівня вищої освіти спеціальності “Дизайн”

Анкети для студентів (2023-24н.р.)

Магістри. 1 семестр Оцінювання якості навчальної дисципліни “Методи дизайн досліджень в творчих проєктах і стартапах”

Магістри. 1 семестр Оцінювання якості навчальної дисципліни “Інноваційні технології в дизайні”

Магістри. 1 семестр Оцінювання якості навчальної дисципліни “Основи формування власного бренду”

Магістри. 2 семестр. Оцінювання якості курсового проєктування

Магістри. 2 семестр. Оцінювання якості проведення педагогічної практики

Магістри. 3 семестр. Оцінювання якості проведення педагогічної практики (випуск 2023 р.)

Магістри. 3 семестр. Опитування здобувачів спеціальності “Дизайн” магістерського рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки. (випуск 2023 р.)

Магістри. 3 семестр. Оцінювання якості дипломного проєктування (випуск 2023 р.)

Магістри. 3 семестр. Оцінювання якості освітньої програми магістерського рівня вищої освіти спеціальності “Дизайн” (випуск 2023 р.)

Бакалаври. 1 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Громадянське суспільство”

Бакалаври. 1 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Кольорознавство”

Бакалаври. 1 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Бакалаври. 2 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка”

Бакалаври. 2 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн об’єктів”

Бакалаври. 2 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”

Бакалаври. 2 семестр. Оцінювання якості організації і проведення навчальної практики

Бакалаври. 3 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Історія мистецтв”

Бакалаври. 3 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка”

Бакалаври. 3 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайнобєктів

Бакалаври. 4 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”

Бакалаври. 4 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”

Бакалаври. 4 семестр. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”

Бакалаври. 5 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн-об’єктів”

Бакалаври. 5 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”

Бакалаври. 5 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка”

Бакалаври. 6 семестр. Опитування здобувачів 3 курсу щодо якості проведення виробничої практики (лютий 2024 р.)

Бакалаври. 6 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Українська мова за проф.спрямуванням”

Бакалаври. 6 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Українська мова за проф.спрямуванням”

Бакалаври. 6 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн-об’єктів”

Бакалаври. 7 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”

Бакалаври. 7 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Проєктна графіка”

Бакалаври. 7 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Фотографіка

Бакалаври. 8 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”

Бакалаври. 8 семестр. Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Проєктна графіка”

Бакалаври. 8 семестр. Опитування студентів 4 курсу спеціальності “Дизайн” (бакалаврського рівня) щодо якості проведення переддипломної практики (березень 2024 р.).

Бакалаври. 8 семестр. Оцінювання якості освітньої програми бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності “Дизайн” 

Результати опитування