Науково-дослідна робота викладачів кафедри дизайну та студентів проводиться за п’ятьма пріоритетними та актуальними напрямками, виділеними Міністерством освіти і науки України, окресленими стратегіями діяльності кафедри й університету для розвитку культури і мистецтва , спрямованими також на оптимізації навчального процесу та удосконалення системи підготовки кваліфікованих фахівців за спеціальністю 022 Дизайн,  а саме:

 • І напрямок «Наукові дослідження сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів» (в рамках теми №22 з переліку МОН);
 • ІІ напрямок «Наукові дослідження з проблем планування сучасних інтер’єрів в контексті післявоєнного відновлення країни» (в рамках теми №71 з переліку МОН);
 • ІІІ напрямок «Удосконалення процесів художнього проєктування дизайн-об’єктів»;
 • ІV напрямок «Дослідження новітніх технологій та властивостей різних матеріалів для дизайн-проєктування»;
 • V напрямок «Дослідження джерел творчості у процесі створення художнього образу»

В рамках наукових досліджень викладачі кафедри дизайну і студенти:

 • виконують збір і аналіз відповідно до теми кафедральних досліджень.
 • приймають участь у конференціях, форумах та симпозіумах симпозіумах.
 • приймають участь у виставках творчих робіт, конкурсах;
 • публікують статті, тези доповідей на конференціях

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують рецензування наукових та навчально-методичних робіт, проводять керівництво науковими дослідженнями студентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри разом зі студентами приймали участь у наступних конференціях:

 •  XVII CdC CONFERENZA DEL COLORE; Istituto di Fisica Applicata «Nello Carrara» del Consiglio Nazionale delle Ricerche IFAC-CNR, (12-13 September 2022), Italia;
 •  II International Scientific and Practical Conference «Science and Technology: Problems, Prospects and Innovations» (17-18 November 2022), Osaka, Japan ;
 •  у міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи та напрямки європейської фахової підготовки за мистецькими напрямками освіти», Куявський університет у м. Влоцлавек, Республіка Польща (2022р.).;
 • І Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в архітектурі та дизайні»* (25-26 травня 2022 р.), Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури ;
 •  Міжнародній науковій конференції «Проблеми відновлення соціальної інфраструктури та просторового розвитку території повоєнної України»* (27- 28 жовтня 2022 р.), Львівський національний університет природокористування;
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація національної, закордонної моделей  економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу»* (27–29 червня 2022 р.), м. Луцьк, ВНУ ім. Л. Українки ;
 •  Міжнародній науково-практичній конференції «Дизайн та мистецтво в контексті соціокультурного розвитку»* (щорічно), Херсонський національний технічний університет
 •  Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості»* (щорічно), Хмельницький національний університет ;
 •  Всеукраїнській науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування естетичної культури студентської молоді в закладах вищої освіти»* (28-29 березня 2022 р.), Криворізький державний педагогічний університет;
 • Міжнародній науково-практичні конференції “Актуальні проблеми сучасного дизайну” (щорічно), Київський національний університет технологій і дизайну.

 Крім того, наукові та творчі розробки викладачів і студентів були представлені на:

 • ІХ Всеукраїнському конкурсі стартап-проєктів «Sikorsky Challenge 2022: інноваційна трансформація України»* (26-28 жовтня 2022 р.), Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського;
 • XVII Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан-2022»;
 • у конкурсі молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля» (щорічно);
 • міській та обласній мистецьких виставках антивоєнного плакату (червень- липень 2022 р.);
 • університетській науково-практичній виставці на честь 60-річчя ХНУ (01-02 листопада 2022 р.).

В Хмельницькому національному університеті вже понад 30 років успішно працює Студентський Будинок моделей (СБМ), засновниками якого були викладачі кафедри дизайну Баннова Ірина Мусіївна (засновниця і керівник в 1992-2022рр.) і Стрижова Оксана Петрівна, яка з 2022 року є  діючою керівницею СБМ.  В  Студентському Будинку моделей студенти мають можливість розкрити свій потенціал шляхом створення авторських моделей і колекцій одягу, взуття, аксесуарів. При Студентському будинку моделей діє Школа манекенниць.

Студенти-дизайнери, які є учасниками СБМ, прославляють Хмельницький національний університет та Україну на всеукраїнських і міжнародних конкурсах молодих дизайнерів одягу, мають незлічену кількість перемог і нагород на професійних конкурсах і фестивалях різного рівня, зокрема на Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів одягу “Барви Поділля“, який організовується Хмельницьким національним університетом майже щорічно від заснування СБМ.  

Кілька років поспіль, до початку пандемії, викладачі кафедри дизайну і студенти приймали участь в україно-польському фестивалі “Синергія”

З грудня 2021 року в Хмельницькому національному університеті була створена лабораторія “Фотопростір”, на базі якої проводяться майстер-класи, виставки студентських робіт, студенти мають можливість виконувати творчі роботи, як на замовлення так і на волонтерських засадах. На кафедрі діють два наукові гуртки “Еврика” та “Креатив”

Щорічно на кафедрі дизайну проводяться студентські наукові конференції за темами досліджень: