Умови вступу до магістратури

У 2024 році вступ для здобуття ступеня магістра дизайну в Хмельницькому національному університеті відбуватиметься на підставі результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та  фахового іспиту (тестування).

Реєстрацію на ЄВІ проводять приймальні комісії закладів вищої освіти (навіть якщо вступник не має наміру вступати до цього ЗВО). Зокрема, реєстрацію здійснює  Приймальна комісія ХНУ

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації


Детальніше про ЄВІ


Фаховий іспит

Складання фахового іспиту спрямоване на перевірку здатності до опанування освітньої програми магістерського рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей та передбачає оцінювання теоретичних знань з освітніх компонентів:

  • «Основи композиції»,
  • «Історія мистецтв»,
  • «Кольорознавство»,
  • «Рисунок»,
  • «Живопис»,
  • «Фотографіка»,
  • «Комп’ютерна дизайн-графіка»,
  • “Шрифти”
  • “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”
  • “Технічне проєктування дизайн-об’єктів”

Фаховий іспит проводиться у формі тестування із комп’ютерною обробкою результатів. Бази даних тестових завдань або навчальні програми, за якими вони створені, є відкритими. Університет щорічно оприлюднює їх у паперовому або в електронному вигляді. Програма фахового іспиту розміщена на сайті Приймальної комісії: https://pk.khmnu.edu.ua/programy-ispytiv-do-magistratury/

Про найважливіші новини вступної кампанії дізнавайтесь на сайті  Міністерства освіти і науки України