Бакалаврська програма спеціальності “Дизайн”

Бакалаврська програма спеціальності “Дизайн” навчає студентів творчому проєктуванню типових і складних конкурентоспроможних об’єктів, що використовуються в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини. Програма вимагає спеціальної художньої практики та постійної реалізації ідей в матеріалі. Для організації зв’язку з реальним виробництвом програма надає можливість виконання окремих творчих робіт, зокрема курсових і дипломних робіт, за замовленнями підприємств та організацій. Після отримання диплома бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.

Ступінь:
Бакалавр дизайну

Тривалість навчання:
4 роки

Кредити:
240 ECTS

Компоненти освітньої програми

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ECTS. З них обов’язкова частина (обов’язкові компоненти) складає 180 кредитів і вибіркова – 60 кредитів. Обов’язкові компоненти поділяються на дисципліни загальної підготовки і дисципліни професійної підготовки.


Дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова – 6 кр.
Громадянське суспільство – 4 кр.
Українська мова (за професійним спрямуванням) – 4 кр.
Історія мистецтв – 9 кр.
Основи композиції – 10 кр.
Рисунок – 17 кр.
Живопис – 14 кр.
Економіка і планування бізнес-процесів в дизайні – 5 кр.
Фізичне виховання та основи здоров’я – 3 кр.

Обов’язкові компоненти професійної підготовки, крім навчальних дисциплін, включають практики (навчальну, виробничу і переддипломну) та кваліфікаційну роботу.


Дисципліни професійної підготовки

Пластична анатомія – 5 кр.
Кольорознавство – 5 кр.
Шрифти – 5 кр.
Художнє проєктування дизайн-об’єктів – 23 кр.
Комп’ютерна дизайн-графіка – 9 кр.
Технічне проєктування дизайн-об’єктів – 13 кр.
Комп`ютерне проєктування – 7 кр.
Проєктна графіка – 16 кр.
Фотографіка – 5 кр.

Об’єм, види завдань і тривалість практики залежать від її виду:

 • Навчальна практика (2 семестр) – 3 кредити;
 • Виробнича практика (6 семестр) – 3 кредити;
 • Переддипломна практика (8 семестр) – 4 кредити.

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота виконується після вивчення всіх дисциплін у 8 семестрі (10 кредитів ECTS) і передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну.


Особливості навчання

Навчальна програма спрямована на навчання студентів відповідно до потреб ринку праці в сфері дизайну. Починаючи з основ художньої підготовки, поступово, студенти навчаються аналізувати і розглядати дизайн з позиції споживачів, бізнеса, навколишнього середовища. Під час навчання теорія доповнюється практичними навичками роботи.

Процес навчання ґрунтується на використанні класичних та сучасних технологій. Зокрема, лекції проводяться з використанням методів проблемного навчання і візуалізації, практичні роботи – з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних відео-уроків, тренінгів, майстер-класів, практикумів.

Крім вивчення обов’язкових дисциплін освітньої програми бакалаврського рівня, студенти мають можливість обирати інші дисципліни за власним бажанням. Зокрема, студентам, які навчаються за спеціальністю 022 «Дизайн», серед великого різноманіття вибіркових дисциплін пропонуються вибіркові дисципліни дизайнерського спрямування за спеціалізаціями:

 • дизайну одягу,
 • дизайну інтер’єру і меблів;
 • графічного дизайну і реклами.

Після завершення бакалаврату з дизайну студенти можуть продовжити навчання в магістратурі.


Працевлаштування:

Після завершення бакалаврату з дизайну студенти набувають кваліфікацію “бакалавр дизайну” та можуть працювати на таких посадах:

 • дизайнер (художник-конструктор);
 • дизайнер графічних робіт (розробка логотипів, фірмової продукції, візиток, поліграфічної продукції, реклами тощо);
 • дизайнер інтер’єру;
 • дизайнер меблів;
 • дизайнер одягу;
 • дизайнер пакування;
 • художник-модельєр;
 • ілюстратор.

З діючими освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 “Дизайн” можна ознайомитися за посиланнями:

Інформацію про умови вступу можна отримати на Сайті приймальної комісії ХНУ