ЕЛЬВІРА БАЗИЛЮК

завідувачка кафедри

кандидатка технічних наук, доцентка, членкиня Спілки дизайнерів України, Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

Email: bazyliukel@khmnu.edu.ua

тел.: +38 097 58 104 17

Ельвіра Базилюк у 1997 році закінчила з відзнакою Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Технологія і конструювання швейних виробів» і здобула кваліфікацію «Інженер-конструктор». З 1997 по 2005 рік працювала на посаді конструктора на швейних підприємствах м.Хмельницького. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук (Ph.D). У 2014 році отримала звання доцента кафедри дизайну. У 2019 році закінчила з відзнакою магістратуру Хмельницького національного університету за спеціальністю «Дизайн» і здобула кваліфікацію «Магістр дизайну». В 2021 році стала членом Спілки дизайнерів України. 

Авторка понад 30 наукових статей і публікації, 7 патентів і свідоцтв на авторське право, 8 навчально-методичних видань, навчального посібника “Комп’ютерна дизайн-графіка: Adobe Illustrator в художньому проєктуванні одягу”.

Керівниця Науково-виробничої лабораторії дизайн-проєктування “Фотопростір”, керівниця студентського наукового гуртка “Креатив”. 

Гарант освітньої програми «Дизайн» другого (магістерського) рівня вищої освіти в ХНУ.

Напрям наукової діяльності: комп’ютерні технології на етапах художнього проєктування одягу і створення графічних об’єктів; методологія стилеутворення в дизайні костюма; дизайн навчально-інформаційних матеріалів, вебдизайн. Здійснює наукове керівництво магістерськими та бакалаврськими дипломними роботами, студентською творчою та науково-дослідною роботою. Має понад 30 публікацій в фахових наукових виданнях, 2 статті в колективних монографіях, 5 патентів, 2 авторських свідоцтва, отримано гриф ХНУ на навчальний посібник “Комп’ютерна дизайн-графіка”. Художнє проєктування одягу в Adobe Illustrator”

На кафедрі працює з 2008 року.

Викладає дисципліни: «Технічне проєктування дизайн-об’єктів», «Основи вебдизайну”, «Дизайн костюма на індивідуального споживача», «Комп’ютерна дизайн-графіка», «Комп’ютерне проєктування».

Участь у виставках:

  1. Об’ємний календар “Ательє”, – виставка “Сінергія”, м.Бидгощ (Польща), 2019р.
  2. Дитяча книга “Курчатко” з доповненою реальністю, – Виставка, присвячена 60-річчю ХНУ (м.Хмельницький), 2022р.

Твори дизайну, прирівняні до фахових публікацій:

  1. Рекламно-інформаційні матеріали до наукової конференції молодих вчених “Resource-Saving Technologies of Apparel, Textile & Food Industry” – ХНУ, 2019-2022рр. (затв. НХР ХНУ, 14 квітня 2023р.)
  2. Рекламно-інформаційні матеріали для представлення стартапу “Килимок-трансформер”, оприлюднені на ХІ Фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2022: Інноваційна трансформація України», що відбувся в КПІ ім. Ігоря Сікорського (м.Київ) 26-28 жовтня 2022 (затв. НХР ХНУ, 14 квітня 2023р.(затв. НХР ХНУ, 14 квітня 2023р.)

Наукові публікації за останні 5 років:

  1. Development of the Mobile Application to Calculate Parameters of Underwear Patterns / Zakharkevich, O., Koshevko, J., Shvets, G., Bazyliuk, E., Paraska, O., Kazlacheva, Z.,/ Materials Research Proceedings, 2022, 24, pp. 309–315 (Scopus)
  2. Ергономічні аспекти в дизайні навчальних посібників з комп’ютерної графіки / Е.В. Базилюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу», 11-13 вересня 2019 р., м. Херсон. – С.394-397.

  3. Особливості використання графічного редактора Аdobe Іllustrator в дизайн-проектуванні одягу / Е.В.Базилюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну»,  (Київ, 23 квітня 2020 р.).– Київ : КНУТД, 2020. – у 2 томах. Т.2. – C. 31-34.

  4. Еклектика в образно-асоціативному методі проєктування костюма / Е.В.Базилюк, Ю.В.Марченкова // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва», (Херсон, 08-10 вересня 2021 р.), – Херсон : ХНТУ, 2021. – С. 210-211.

  5. Застосування карти асоціацій для генерування ідей при проєктуванні логотипу/ Е.В.Базилюк, І.О.Борісова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Resource-Saving Technologies of Light, Textile & Food Industry»,  (Хмельницький, 24 листопада 2022 р.).– Хмельницький : ХНУ, 2022. – C. 182-183

  6. Модернізм в образотворчому мистецтві як джерело творчості для проєктування колекції одягу/ Е.В.Базилюк , В.О. Русаліна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Resource-Saving Technologies of Light, Textile & Food Industry»,  (Хмельницький, 18-19 листопада 2020 р.).– Хмельницький : ХНУ, 2020. – C. 184-189.