ГАЛИНА ОЛІЙНИК

доцентка кафедри

кандидатка технічних наук, доцентка, членкиня Спілки дизайнерів України

Email: oliinykha@khmnu.edu.ua

тел.: +38 067 25 61 278

Галина Олійник у 1993 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (КНУТД), за спеціальністю «Технологія тканин та трикотажу» і отримала кваліфікацію: інженер-технолог тканин та трикотажу. В 2005р захистила кандидатську дисертацію в Херсонському національному технічному університеті за спеціальністю 05.19.03- Технологія тканин та трикотажу. В 2015 р. закінчила Тернопільський національний технічний університет ім І. Пулюя за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і здобула кваліфікацію: інженер-будівельник.  У 2019 році закінчила з відзнакою магістратуру Хмельницького національного університету за спеціальністю «Дизайн» і здобула кваліфікацію «Магістр дизайну». У науковому доробку більше 80 наукових праць, крім того є автором патентів та авторських свідоцтв.

Вчене звання доцента кафедри Дизайну ХНУ отримала у 2009р.

Напрям наукової діяльності: дослідження матеріалів та технологій, можливостей комп’ютерної графіки та комп’ютерного проєктування сучасного інтер’єру, вклад видатних особистостей в становлення та розвиток сучасного дизайну. Здійснює наукове керівництво магістерськими та бакалаврськими дипломними роботами, студентською науково-дослідною роботою; є керівником наукового студентського гуртка «Еврика» на кафедрі дизайну.

На кафедрі дизайну працює з 2006 року.

Викладає дисципліни: “Комп’ютерна графіка”, “Технічне проєктування дизайн-об’єктів”, “Матеріалознавство в інтер’єрі”, “Новітні матеріали та технології в інтер’єрі”, “Історія дизайну та матеріальної культури”,  “Макетування в інтер’єрі”, “Методологія дизайнерських досліджень та захист інтелектуальної власності”.

Наукові публікації за останні 5 років:

 1. Олійник Г.С. Аналіз перспективного використання інтер’єрних декоративних матеріалів SAN MARKO. /Г.С. Олійник //Вісник ХНУ. –2022. – №4. – С.287-291.
 2. Олійник Г.С. Геотекстиль в сучасному інтер’єрі. / /Г.С. Олійник //Вісник ХНУ. –2022. – №4. – С.292-298.
 3. Олійник Г.С. Технологічні особливості лакофарбової продукції марки «BESKERS». /Г.С. Олійник //Вісник ХНУ. –2022. – №5. – С.9-12.
 4. Олійник Г. Іван Левинський- відомий архітектор Львова. / Г. Олійник //Актуальні проблеми гуманітарних наук.. –  2022. – Вип. 55. –  С.59-64.
 5. Олійник Г. Ширма як елемент дизайну інтер’єру./Г. Олійник, Л. Краснюк. //Актуальні проблеми гуманітарних наук. – 2022. – Вип. 55. – С. 52-59.
 6. Oliinyk H. Study of the efficiency of using a heat supply system of a private house./ Halyna Oliinyk.// Вісник ТНТУ ім. І. Пулюя.– 2022. – № 3. – С. 14-20.
 7. Oliinyk H. Use of energy-efficient systems for ensuring the Microclimate of the Premises. ./ Halyna Oliinyk.// Вісник ТНТУ ім. І. Пулюя.– 2022. – № 2. С. 75-82.
 8. Олійник Г.С. Творчий внесок Михайла Андрійчука в розвиток українського мистецтва. Дизайн та мистецтво в контексті соціокультурного розвитку: зб. матеріалів VIII  Міжнар. наук. – практ. конф. Херсон: ХНТУ, 2022. С. 52-54.
 9. Olijnyk H. Peculiarities of interior desing of institutions of inclusive education. II International Scientific and Practical Conference, 17-18 November 2022, Osaka ,104-107.
 10. Олійник Г.С. Професійна підготовка дизайнерів інтер’єру та меблів у вітчизняних закладах вищої освіти. Актуальні проблеми формування естетичної культури студентської молоді в закладах вищої освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Кривий Ріг: КДПУ, 2022. С.86-90.
 11. Олійник Г.С. Життєвий та творчий шлях І. Левинського. Мистецтво і дизайн у XXI столітті: конвергенція форм і сенсів: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Київ: КНУКіМ,  2022. С.47-55.
 12. Олійник Г.С. Макет як засіб візуалізації дизайн – проєкту. Мистецька освіта: теорія, методика, практика: зб. матеріалів Міжнар. наук.– практ. конф. Київ: КДІДПМД ім. М. Бойчука, 2021. С. 5-17.
 13. Задойна І.О., Олійник Г.С. Ар – деко як поєднання непоєднуваного. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: зб. матеріалів Міжнар. наук.–практ. конф. Хмельницький: ХНУ, 2021. С. 211 – 212.
 14. Клімчук Д.С., Олійник Г.С. Мінімалізм в дизайні інтер’єру: розставляємо правильно акценти. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: зб. матеріалів Міжнар. наук.– практ. конф. Хмельницький: ХНУ, 2021. С. 207 – 208.
 15. Любива Г.О., Олійник Г.С. Поєднання респектабельності і розкоші в сучасному інтер’єрі як домінанта колоніального стилю. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: зб. матеріалів Міжнар. наук. – практ. конф. Хмельницький: ХНУ, 2021. С. 209 – 210.
 16. Баца О.С., Олійник Г.С. Освітлення приміщення автосалону. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. матеріалів IX Міжнар. наук.– техн. конф. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020. Том II. С. 87 – 89.
 17. Паркалаба В.О., Олійник Г.С. Використання екологічних матеріалів в інтер’єрі дизайн – студії. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. матеріалів IX міжнар. наук. – техн. конф. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020. Том I. С. 32 – 34.
 18. Паркалаба В.О., Олійник Г.С. Використання екологічних матеріалів в інтер’єрі дизайн – студії. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. матеріалів IX міжнар. наук. – техн. конф. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020. Том I. С. 32 – 34.
 19. Олійник Г.С. Еко стиль в сучасному інтер’єрі. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: зб. матеріалів Міжнар. наук – практ. конф. Хмельницький: ХНУ, 2020. С. 161 – 162.
 20. Олійник Г.С. Пластичні техніки як засіб вираження індивідуальності майбутнього фахівця з дизайну. Сучасні орієнтири мистецької освіти: зб. матеріалів Міжнар. конф. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. С.230-234.
 21. Олійник Г.С. Використання комп’ютерних програм у процесі об’ємного проектування при підготовці бакалавра дизайну. Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.– практ. конф. Київ: КДІДПМД ім. М. Бойчука, 2019. С. 306-309.доц