ІГОР БОБРОВСЬКИЙ

ст.викладач кафедри

Email: i.bobrovskyi@khmnu.edu.ua

Ігор Бобровський у 1980 р. закінчив Одеське державне художнє училище iм. М.Б. Грекова (спеціальність: Художнє оформлення; кваліфікація художник – оформлювач). У 1988р. закінчив Московське вище художньо-промислове училище (кол.назва Московська державна художньо-промислова академія ім. С. Г. Строганова) (спеціальність: «Проектування інтер’єрів виставок і реклами»; кваліфікація художник декоративного мистецтва). У 2015р. закінчив Запорізький класичний приватний університет (спеціальність: «Програмне забезпечення систем», кваліфікація інженер-програміст.).

З 1989р. працює за фахом у дизайні архітектурного середовища. Є автором, впроваджених у життя під авторським керівництвом, архітектурних дизайн-проектів громадського, житлового і виробничого призначення з інтер’єрами й ландшафтним дизайном, малими архітектурними формами, індивідуальним проектуванням корпусних і м’яких меблів.

Напрям наукової діяльності: дизайн архітектурного середовища, архітектура та мистецтво, програмне забезпеченням  та комп’ютерна графіка.

Науково-педагогічний стаж понад 17 років. На кафедрі дизайну ХНУ працює з 2023 року.

Викладає дисципліни: «Художнє проєктування дизайн-об’єктів»,  «Концептуальне проєктування»

Останні наукові праці:

 1. Бобровський І. Концептуалізація дизайну бренду як соціального і культурного феномена у контексті графічного дизайну: освітянські аспекти / І. Рижова, К. Северин, Т. Пасічна, Н. Пантус, І. Бобровський // Humanities Studies – № 16(93) (2023) – 2023-10-13, – С. 62-76. URL: http://humstudies.com.ua/
 2. Бобровський І.  ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСВІТУ В ЕПОХУ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ / І. Рижова, О. Павлюк, О. Зоря, К. Северин, І. Бобровський / ВПЛИВ // Humanities Studies – № 16(93) (2023) – 2023-10-13, – С. 144-159. . URL: http://humstudies.com.ua/
 3. Бобровський І.В. «Влияние «SMART – технологий» на развитие «SMART-города» как фактор стабильности в Украине». [Текст] / Рижова І. С. д. ф.н., професор, Бобровський І.В. ст.викл. // «НАУКА І ПРАКТИКА: АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ» 21-22 травня 2020 р., Маріямполє, Литва.
 4. Бобровський І.В. – Дистанційна онлайн участь у міжнародній науково-практичній конференції «Наука і практика: актуальність і перспективи»21-22 травня 2020 р., Маріямполє, Литва. – Дистанційна доповідь за допомогою онлайн платформи «Zoom»: «Влияние «SMART – технологий» на развитие «SMART-города» как фактор  стабильности в Украине».
 5. Бобровський І. Аспекти дизайну у проектування інтер’єрів [Текст] / І.В.Бобровський // «Традиції і новації у вищий архітектурно-художній освіті» (№4-2017)./ м. Харків, ХДАДМ, 2017р. с.12.
 6. Бобровський І.В. Трекові світильники як інноваційне освітлення в бібліотечному середовищі/ Я. Пазник, І.В. Бобровський // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів 2023 «Дизайн: тенденції, практика, перспективи 2023» – С. 347-348. URL: https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2023/paznik_bobrovsjkiy_2023.pdf — Мова укр.
 7. Бобровський І.В.  Дисципліна Рисунок у загальній підготовці архітекторів / Бобровський І.В. // Тиждень науки – 2023. Факультет будівництва, архітектури та дизайну: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 24-28 квітня 2023 р. / відп. ред. В. А. Шаломєєв. – Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2023. – 263 с.
 8. Бобровський І.В. Виклики часу і активізація творчого пошуку в архітектурі і дизайні [Текст] / І.В.Бобровський //Тиждень науки-2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну: Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 9. Бобровський І.В. Вплив «SMART – ТЕХНОЛОГІЙ» на дизайн архітектурного середовища [Текст] / І.В.Бобровський // Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-315-7 ст.79 – Мова укр.
 10. Бобровський І.В. Естетичні та функціональні аспекти у дизайні інтер’єра [Текст] / І.В.Бобровський //VIII Міжнародна науково-практична конференція «THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE», UDC 01.1, ISBN – 978-9-40363-333-6, November 08 – 10, Lisbon, Portugal. 2021. с.2 (11-12). 273 p. URL: https://eu-conf.com – Мова укр.
 11. Бобровський І.В. SMART архітектура – як результат науково практичної діяльності [Текст] / І.В.Бобровський //IX Міжнародна науково-практична конференція «PROBLEMS AND TASKS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» UDC 01.1, ISBN – 978-9-40363-335-0, November 15 – 17, Bordeaux, France. 2021. с.2 (54-55). 529p.URL: https://eu-conf.com – Мова укр.
 12. Бобровський І.В. Асоціативний образ як засіб мотивації у дизайні [Текст] / І.В.Бобровський //Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали V науково-методичного семінару/ Головні редактори: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко, Л. О. Гринь. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021 .124с., ст.34-36. – Мова укр.
 13. Бобровський, І.В. SMART-АРХІТЕКТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧНО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Електронний ресурс] / І.В. Бобровський // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 55—56. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 14. Бобровський І. В. SMART-технології як засіб дизайну у проектуванні предметно-просторового середовища [Електронний ресурс] / І. В. Бобровський // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 68—69. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8