ЛАРИСА КРАСНЮК

доцентка кафедри

кандидатка технічних наук, доцентка, членкиня Спілки дизайнерів України

Email: krasniukl@khmnu.edu.ua

тел.: +38 097 92 67 827

Лариса Краснюк закінчила Хмельницький технологічний інститут у 1991 році за  спеціальністю “Технологія та конструювання швейних виробів”, здобула кваліфікацію інженер-технолог. У 2002 році захистила дисертацію на тему  «Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів». Кандидат технічних наук за спеціальністю  “Технологія швейних виробів” з 2003 р., отримала диплом  доцента кафедри технології і конструювання швейних виробів у 2005 р.

З 1999 року керує науково-творчою роботою студентів. За останні 10 років має понад  60 студентів – учасників та переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів молодих дизайнерів одягу, студентських олімпіад та всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт у галузі легкої промисловості та дизайну.

У науковому здобутку близько 80 науково-методичних праць, з них 6 навчальних посібників, 2  монографії, біля 40 публікацій у фахових виданнях, 12 патентів.

Напрям наукової діяльності: дослідження шляхів підвищення естетичних та ергономічних властивостей одягу. Здійснює наукове керівництво магістерськими та бакалаврськими дипломними роботами, студентською науково-дослідною роботою.

Стаж викладацької діяльності в університеті – 24 роки.

Викладає дисципліни: “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”, “Основи гармонізації одягу”,  “Методика викладання фахових дисциплін”, керівництво виробничою та переддипломною практикою, науково-дослідною роботою студентів.

Наукові публікації за останні 5 років:

 1. Bukhantsova Liudmyla, Luschevska Olena, Yantsalovskyi Oleksandr, Krasniuk Larysa, Troyan Oleksandr, Kuleshova Svetlana And Ditkovska Olesya Designing of health-saving men’s gloves // Fibres and Textilesю – 2022. – №29(3). – S. 29-42. http://vat.ft.tul.cz/2022/3/VaT_2022_3_4.pdf
 2. Krasniuk L., Troyan O. Designing the author’s collection of women’s clothing with the use of painting as the source of inspiration // Vlakna a Textil, 2020, 27(3), pp. 97-102 http://vat.ft.tul.cz/2020/3/VaT_2020_3_15.pdf
 3. Krasniuk L. V., Troyan O. M. Yemets O. V. The painting of different art directions as a source for creating clothing collections // Art and designer. – 2022. – №3 (19). – С.19-31.
 4. Галина Олійник, Лариса Краснюк. Ширма як елемент дизайну інтер’єру // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2022. – Вип 55, том 3. – С.52-58 http://www.aphn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_3/8.pdf
 5. Краснюк Л. В. Дизайн-проектування авторської колекції одягу в романтичному стилі / Л. В. Краснюк, О. М. Троян, К. М. Туржанська, Ю. С.Глушко // Art and design. – 2019. – № 3. – C. 77–88.
 6. Hlushko Y. Designing of adaptive multifunctional men’s underwear / Y. Hlushko, L. Bukhantsova, О. Luschevska, O. Troian, L. Krasniuk, O. Yantsalovskyi // Proceeding of the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, 16-18.10.2019, Yambol. – 2019. – P. 328-335.
 7. Краснюк Л.В. Проектування одягу з рукавом покрою реглан з підвищеним рівнем статичної відповідності / Л. В. Краснюк, О. М. Троян, О. О. Юзюк // Вісник ХНУ. – 2019. – № 5. – C. 81–86. 
 8. Краснюк Л. В., Гаюр А. С. Особливості трансформацїї художнього джерела у форми нових моделей одягу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – С.152-155. https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2022/krasnyuk_hayur.pdf
 9. Краснюк Л. В., Троян О. М., Башмакова І. П. Розробка авторської колекції одягу на основі петриківського розпису // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – С.156-159. https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2022/krasnyuk_troyan_bashmakova.
 10. Краснюк Л. В., Троян О. М., Михеєва К. В. Художня література як джерело натхнення при проєктуванні авторської колекції одягу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – С.169-171. https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2022/krasnyuk_troya
 11. Краснюк Л. В., Дякова А. С. Розробка ансамблю жіночого одягу на основі ознак джинсового стилю // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – С.44-48. https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2022/krasniuk_diakova.pdf 
 12. Краснюк Л., Романенко Л. Вивчення особливостей стилю гарсон // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – С.178-181. https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2022/krasnyuk_romanenko.pdf
 13. Краснюк Л. В., Коріньовська О. В. Художнє проєктування колекцій одягу різних типів за одним джерелом творчості // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – С.184-187. https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2022/krasnyuk_korinovska.pdf
 14. Бєдіна О.С. , Л.В. Краснюк, Т.М. Войтков Особливості оброблення джинсу при виготовленні авторської колекції одягу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву – 2021: Інноваційні технології легкої промисловості» 18-20 травня 2021 року. – Херсон: ХНТУ, 2021. – С.24-25. http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/download/89092/512691/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%202021.pdf
 15. Чорномазюк О.А., КраснюкЛ.В. Застосування особливостей китайського костюма у реалізації творчого проєкту авторської колекції одягу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву – 2021: Інноваційні технології легкої промисловості» 18-20 травня 2021 року. – Херсон: ХНТУ, 2021. – С.136-137. http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/download/89092/512691/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%202021.pdf
 16. Краснюк Л.В., Троян О.М. Використання живописних джерел натхнення у проєктуванні авторських колекцій одягу // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 22 квітня 2021 року. – Київ: КНУТД, 2021. ––С.146-149. https://drive.google.com/file/d/1lSlzQRKsMBCYpoGluS21aD5WbvAmjXOm/view
 17. Гаюр Анастасия, Краснюк Лариса Живопись Казимира Малевича как источник творчества для проектирования коллекции одежды // The technical-scientific conference of undergraduate, master and phd students Chisinau, UNIVERSITATEA TEHNICА A MOLDOVEI 23-25 March, 2021.- С. 455-458. https://utm.md/cts-smd-2021/
 18. Гаюр А.С., Kраснюк Л.В. Визначення показників властивостей ансамблю жіночого одягу // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 17-18 листопада 2021 р. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – С. 89-93. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2021/gayur_krasnyuk.pdf
 19. Краснюк Л. В., Троян О. М., Гаюр А. С. Проєктування колекції одягу з використанням нетрадиційних джерел творчості // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 17-18 листопада 2021 р. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – С. 259-262. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2021/krasnyuk_troyan_gayur.pdf
 20. Троян О. М., Краснюк Л. В., Ліщук В. В. Розробка авторської колекції одягу на основі живопису Петра Кончаловського // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 17-18 листопада 2021 р. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – С. 263-266. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2021/troyan_krasnyuk_l%D1%96shuk.pdf
 21. Краснюк Л. В., Яцій А. І. Дослідження творчості дизайнерів, які надихалися субкультурами при створенні колекцій одягу // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 17-18 листопада 2021 р. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – С. 267-269. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2021/krasnyuk_yac%D1%96y.pdf
 22. Krasniuk L., Trojan O., Luszczewska О., Jancalowski O. Leczniczo-profilaktyczna produkcja // IX Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, 20-23 October 2021, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2021. – P. 218-219. https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34193/%D0%84%D0%BF%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0_2021_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 23. Засорнова І.О., Краснюк Л. Вибір аксесуарів та оздоблення для проєктування жіночого ансамблю в стилі мілітарі // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 23 квітня 2020 року. – Київ: КНУТД, 2020. – у 2 томах. Том 1. –С.146-149. https://drive.google.com/file/d/1F5ArVJTBue8Oa5sefSD4EL9hd_F_0WAr/view
 24. Kраснюк Л.В. Художнє вирішення колекції в джинсовому стилі /Л.В.Краснюк, О.С.Бєдіна // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 18-19 листопада 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 176-179.
 25. Kраснюк Л.В. Сучасні молодіжні субкультури як джерело творчості для створення авторської колекції одягу/Л.В.Краснюк, А.І.Яцій// Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 18-19 листопада 2020 р. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – С. 194-197. http://tksv.khnu.km.ua/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_konferencija_molodikh_vchenikh_ta_studentiv_2020/
 26. Kраснюк Л.В. Дизайн-проєктування авторської колекції одягу/Л.В.Краснюк, О.М.Троян// Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 18-19 листопада 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 190-193. http://tksv.khnu.km.ua/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_konferencija_molodikh_vchenikh_ta_studentiv_2020/
 27. Краснюк Л. В. Деконструктивізм, як засіб створення нових форм в одязі / Л. В.Краснюк, Є.В.Грицина // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 10-11 жовтня 2019 р. –Хмельницький : ХТУ, 2019. – С. 116-118. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2019/gricina_krasnjuk.pdf
 28. Краснюк Л. В. Дизайн-проектування авторських колекцій одягу на основі природних джерел творчості / Л. В. Краснюк, О. М. Троян, Ю. В. Кошевко // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу», м. Херсон, 11-13 верес. 2019 р. – Херсон : ХНТУ, 2019. – С. 247-250. http://kntu.net.ua/ukr/content/download/62261/369012/file/2019_%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%
 29. Краснюк Л.В. Аналіз конструктивно-композиційних ознак одягу романтичного стилю/ Л. В.Краснюк, Ю.С.Глушко // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 10-11 жовтня 2019 р. –Хмельницький : ХТУ, 2019. – С. 119-121. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2019/krasnjuk_glushko.pdf
 30. Краснюк Л.В. Дослідження формотворних елементів в одязі еклектичного стилю/ Л. В.Краснюк,А.С.Кукурудзяк // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 10-11 жовтня 2019 р. –Хмельницький : ХТУ, 2019. – С. 122-126. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2019/krasnjuk_kukurudzjak.pdf
 31. Краснюк Л.В. Особливості проектування авторської колекції жіночого одягу на основі художнього твору / Л. В.Краснюк, С.В.Мельничук // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 10-11 жовтня 2019 р. –Хмельницький : ХТУ, 2019. – С. 129-133.http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2019/melnichuk_krasnjuk.pdf
 32. Краснюк Л.В. Образно-асоціативний метод в художньому проектуванні авторських колекцій одягу/ Л. В.Краснюк,Троян О.М. // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 10-11 жовтня 2019 р. –Хмельницький : ХТУ, 2019. – С. 134-137. http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2019/trojan_krasnjuk.pdf
 33. Краснюк Л.В. Застосування рослинних мотивів у художньокомпозиційному вирішенні колекцій одягу / Л. В.Краснюк,К.М.Туржанська // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 10-11 жовтня 2019 р. –Хмельницький : ХТУ, 2019. – С. 138-http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2019/turzhanska_krasnjuk.pdf