ОКСАНА СТРИЖОВА

старша викладачка кафедри дизайну

кандидатка технічних наук,  членкиня Спілки дизайнерів України, художня керівниця Студентського будинку моделей ХНУ

Email: stryzhovao@khmnu.edu.ua

тел.: +38 097 30 90 039

Оксана Стрижова – випускниця Технологічного університету Поділля (нині ХНУ) 1998 року, кваліфікація “інженер-конструктор”. В Хмельницькому національному університеті працює з 1997 року: спочатку як технічний директор Студентського Будинку моделей ХНУ і майстер виробничого навчання (1997-2002 рр.), далі навчалася в аспірантурі, з 2005 року викладає на кафедрі дизайну.

Магістр дизайну (2021). Отримала науковий ступінь кандидата наук (PhD) та захистила дисертацію за спеціальністю 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» (2007 р.).

Авторка 26 наукових публікацій і статей та 20 навчально-методичних розробок, співавторка навчального посібника «Дизайн головних уборів» (гриф МОН України) для студентів спеціальності 022 Дизайн. Співавторка Стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, для галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 022 Дизайн.

Керівниця Студентського будинку моделей ХНУ.

Гарант освітньої програми «Дизайн» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в ХНУ.

Напрям наукової діяльності:  дизайн одягу, дизайнерська освіта,  є керівницею науково-творчої роботи студентів. Здійснює наукове керівництво магістерськими та бакалаврськими дипломними роботами, студентською науково-дослідною роботою.

Викладає дисципліни: “Основи композиції”, “Макетування одягу”,  “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”, “Дизайн аксесуарів”, “Дизайн головних уборів”,  “Конфекціювання текстильних матеріалів для дизайнерів одягу”.

Наукові праці за останні 5 років:

  1. Стрижова О. П. Візуалізація та інтерактивність для інформативного наповнення сучасних підручників дизайнерської освіти // Experience of teaching disciplines in the field of culture and art in Ukraine and EU countries; traditions and new approaches. Internship proceedings: Scientific and pedagogical internship, Riga, the Republic of Latvia,   Dec. 19–Jan. 29, 2023. – Riga (the Republic of Latvia) : Baltija Publishing, 2023. – С. 56-61.
  2. Стрижова О. Сучасні соціокультурні тенденції як концепції творчого натхнення в дизайні одягу / О. Стрижова, Т. Притулка // Дизайн та мистецтво в контексті соціокультурного розвитку: зб. тез доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф.,  Херсон, 7-8 вер. 2022 р., ХНТУ / за ред. Білик А. А. − Херсон : ХНТУ, Кам’янець-Подільський : ФОП Панькова А.С., 2022.  –  С. 180-185.
  3. Сидорук А. О. Образна трансформація характерів і особистостей у художніх рішеннях авторських моделей одягу / А. О. Сидорук, О. П. Стрижова // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів, Хмельницький, 24 лист. 2022 р. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 172-173.
  4. Сиротюк К. Р. Сучасна архітектура як джерело натхнення для проектування нових моделей одягу / К. Р. Сиротюк, О. П. Стрижова // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів, Хмельницький, 24 лист. 2022 р. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 174-175.
  5. Стрижова О. П. Формальне композиціювання в дизайн-освіті / О. П. Стрижова // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, Хмельницький, 18-19 лист. 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 163-165