ОЛЕСЯ ДІТКОВСЬКА

доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Email: ditkovskao@khmnu.edu.ua

тел.: +38 097 251 94 33

Олеся Дітковська у 2003 р. закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Швейні вироби» і здобула кваліфікацію «інженер-конструктор», а вже наступного року закінчила Хмельницький державний університет та здобула кваліфікацію «Магістр швейних виробів». З 2002 по 2004 роки працювала лаборантом з виготовлення одягу в НВЦ «Інновація» ХНУ.

З 2004-2007 р. навчалася в аспірантурі ХНУ. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» на тему: «Розробка методу визначення та оцінки антропометричних параметрів тіла дівчаток молодшої шкільної групи для проектування одягу».

Вчене звання доцента кафедри Технології та конструювання швейних виробів ХНУ отримала у 2020 р.

З 2008 року займається викладацькою діяльністю.

Напрям наукової діяльності: Підвищення конкурентоздатності швейних виробів з використанням інноваційних технологій, комп’ютерні технології та дизайн одягу, 3D візуалізація одягу. Здійснює наукове керівництво студентською науково-дослідною роботою.

На кафедрі дизайну працює сумісником з 01.10.2022 р.

Викладає дисципліни: “Комп’ютерне проектування”, “Технічне проектування дизайн-об’єктів”

Наукові публікації за останні 5 років

  1. Дітковська О.А. Аналітичний огляд ринку дитячого зимового одягу відомих брендів / О.А. Дітковська // Вісник ХНУ. Технічні науки, № 5 , 2019. – С. 92 – 99.
  2. Improvement of the design process of clothing for pregnant women /Masha Voznuk, Lyudmila Nazarenko, Galina Shvets, Svetlana Kuleshova and Olesya Ditkovska // Proceeding of the International Conference on TECHNICS, TECHNOLOGIES AND EDUCATION ICTTE 2019, 16-18.10.2019, Yambol. – 2019. – P. 360–369. https://drive.google.com/file/d/18zWVX8T1mgNw64k7Pb6eL2_LNM1KjaHj/view
  3. Дітковська О.А. Кейп: історичне минуле та модна сучасність/ О.А. Дітковська, О.М. Лущевська, Л.В. Буханцова // Вісник ХНУ. Технічні науки, № 4 , 2022. – С.87-93.
  4. Лущевська О.М. Особливості проєктування адаптивного багатофункціонального головного убору- балаклави / О.М. Лущевська, Л.В. Буханцова, О.Й. Янцаловський, О.А. Дітковська // Вісник ХНУ: Технічні науки. – 2022 – №4. – С. 188-199
  5. Designing of health-saving men’s gloves / Luschevska O., Yantsalovskyi O., Krasniuk L., Troyan O., Kuleshova S., Ditkovska O. // Fibres and Textiles. – №29(3). – 2022. – Р.29-42. DOI: 10.15240/tul/008/2022-3-004 http://vat.ft.tul.cz/2022/3/VaT_2022_3_4.pdf
  6. Development of a method to digitize clothing patterns / Zakharkevich O., Koshevko J., Skyba M., Ditkovska O., Selezneva A., Luschevska O. // Fibres and Textiles. – №29(3). – 2022. – Р.43-50. DOI: 10.15240/tul/008/2022-3-005 http://vat.ft.tul.cz/2022/3/VaT_2022_3_5.pdf