СВІТЛАНА ПРИЩЕНКО

професорка кафедри дизайну

докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня Спілки дизайнерів України (секція «Дизайн-освіта»), членкиня Міжнародної асоціації кольору.

Світлана Прищенко: Авторка понад 40 наукових публікацій у фахових виданнях України та закордонних періодичних виданнях, 4 навчальних посібників і 2 монографій. Експертка Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (акредитації спец. 022 «Дизайн»). Заступниця голови підкомісії з дизайну МОН України щодо розробки Державних стандартів зі спеціальністю 022 «Дизайн» освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор мистецтва». 

Нагороджена Почесною грамотою МОН України за вагомий внесок у розбудову національної дизайнерської та рекламної освіти (2008 р.). Двічі переможниця конкурсу проєктів у Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана, організатор і голова журі конкурсу плаката для молоді «ЕКО-культура» у рамках партнерства міст-побратимів Києва і Мюнхена (2014–2015 рр.). У 2016 та 2018 рр. пройшла наукові стажування на базі цього найпрестижнішого вищого закладу Баварії. Активна учасниця Міжнародних конференцій і Конгресів культури в Україні та за кордоном.

Напрям наукової діяльності: теорія та практика кольору, реклама і дизайн у соціокультурному просторі, історія дизайну, міжкультурні комунікації, україністика (мистецтвознавчі аспекти), цифрові медіа та комп’ютерні технології, якісні характеристики дизайн-освіти у вищій школі, дистанційна освіта.

На кафедрі дизайну працює сумісником з 2022 року.

Викладає дисципліни: «Концептуальне проєктування», «Дизайн реклами».

Останні наукові праці:

 1. Pryshchenko S. Cultural-aesthetic component оf colour in advertising communication [Культурно-естетична компонента кольору в рекламній комунікації] // XVII Colour Conference (Italy). Florence, 2022. Vol. XVII A. P.380–385 [in English].
 2.  Merkulova S., Pryshchenko S. Visual Aesthetics оf the Digital Media [Візуальна естетика цифрових медіа] // European Journal of Media, Art and Photography (Slovak Republic) / WEB OF SCIENCE. Trnava University, 2022, Vol.10. No.2. Р.79–89 [in English].
 3. Pryshchenko S. Creative technologies in Advertising Design [Креативні технології у рекламному дизайні] // Creativity Studies. Scientific Journal (Lithuania) / SCOPUS. Vilnius Gediminas Technical University, 2019. Vol.12. №1. Рр.146–165. [in English].
 4. Pryshchenko S. Evolution of visual stylistics in the Advertising Design [Еволюція візуальної стилістики в рекламному дизайні] // European Journal of Arts. Scientific publications (Austria). Vienna–Prague: Premier Publishing, 2018. №2. Рр.28–32 [in English].
 5. Прищенко С.В. Дизайн в координатах художньо-проєктної культури // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2018. №2. С.105–110.
 6. Прищенко С.В. Рекламний дизайн: дослідження термінологічної бази // Вісник НАКККіМ: збірн. наук. праць. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2018. №4. С.318–323.
 7. Прищенко С.В. Етностиль у рекламному дизайні: методологія та творчі стратегії // Вісник Львівської нац. академії мистецтв: збірн. наук. праць. Львів, 2018. Вип.38. С.112–125.
 8. Прищенко С.В. Сучасна методологія та перспективи розвитку рекламного дизайну // Вісник НАКККіМ: збірн. наук. праць. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2019. №1. С.389–394.
 9. Прищенко С.В., Сенчук Т.В. Художньо-естетичні аспекти фотографіки // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2019. №1. С.139–145.
 10. Прищенко С.В. Функціоналізм Баухаузу та його вплив на розвиток дизайну і реклами (до 100-річного ювілею) // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2019. №4. С.54–60.
 11. Прищенко С.В. Художественно-эстетические и коммуникативные аспекты рекламной графики // Научное обозрение: междунар. наукометрич. журнал (Украина–Польша). 2020. Вып.1 (64). С.206–240.
 12. Прищенко С.В. Візуальна мова кольору: авторська концепція комплексного дослідження // Мистецтвознавчі записки. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2020. №37. С.16–21.
 13. Прищенко С.В. Влияние стилистики Баухауса на рекламную графику // Science, Research, Development: матер. Международной научно-практ. конф. (Польша–Германия). Варшава–Берлин, 2018. С.13–18.
 14. Pryshchenko S. Visual aesthetics of Colour in Advertising Design [Візуальна естетика кольору в рекламному дизайні] // XIV Colour Conference (Italy). Florence, 2018. [in English].
 15. Прищенко С.В. Методологічні підходи в рекламному дизайні // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну: матер. IV Міжнародної наук.-практичн. конф. до 20-річчя кафедри дизайну. Херсон: ХНТУ, 2018. С.116–119.
 16. Прищенко С. Естетичні проблеми реклами сучасних європейських міст // Культуротворче буття людини початку XXI ст.: культурологічний та історичний вимір: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»; за ред. В.А.Федя. Слов’янськ: ДДПУ, 2019. Вип.11. С.18–26.
 17. Прищенко С.В. Художня образність рекламного плаката: матер. Міжнародного симпозіуму «Культурні та мистецькі студії ХХІ ст.: науково-практичне партнерство». Київ: НАКККіМ, 2019. С.242–243.
 18. Прищенко С.В. Цифровой мир и цвет в рекламе: матер. І Всероссийского конгресса по цвету. Смоленский гос. ун-т, 2019. С.57–58.
 19. Прищенко С.В. Дистанційні можливості навчання колористичній культурі: матер. XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології». Київ: Укрінтеі, 2019. URL: www.uintei.kiev.ua/page/materialy-xviii-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferenciyi.
 20. Прищенко С.В. Культурно-мистецька спадщина Баухаузу: матер. наук.-практ. конф. «100 років сучасності: ідеї Баухаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті». Київ: КНУКіМ, 2020. C.9–12.
 21. Прищенко С.В. «Дизайн-освіта в умовах дистанційного навчання: підсумки та перспективи»: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»; за ред. В.А.Федя. Слов’янськ: ДДПУ, 2020. Вип. 12. С.5–10.